برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1355 100 1

backwoodsman

/ˈbækwʊdzmən/ /ˈbækwʊdzmən/

معنی: دهاتی، اهل جای دورافتاده

واژه backwoodsman در جمله های نمونه

1. a backwoodsman
آدم جنگلی

مترادف backwoodsman

دهاتی (اسم)
peasant , backwoodsman , villager , chuff , carl , clodhopper , boor , yokel , churl , hobnail , kern , villein
اهل جای دورافتاده (اسم)
backwoodsman

معنی کلمه backwoodsman به انگلیسی

backwoodsman
• person who lives in the woods; anti-social person; unsophisticated person

backwoodsman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
از پشت کوه آمده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی backwoodsman
کلمه : backwoodsman
املای فارسی : بککوودسمن
اشتباه تایپی : ذشزنصخخیسئشد
عکس backwoodsman : در گوگل

آیا معنی backwoodsman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )