برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

backstitch

/ˈbækstɪt͡ʃ/ /ˈbækstɪt͡ʃ/

معنی: کوک چپ و راست، کوک زیگزاگ
معانی دیگر: (دوزندگی) کوک چپ راست، کوک چپ راست زدن

مترادف backstitch

کوک چپ و راست (اسم)
backstitch
کوک زیگزاگ (اسم)
backstitch

معنی کلمه backstitch به انگلیسی

backstitch
• stitch that doubles back on itself (sewing)
• sew using a stitch that doubles back on itself

backstitch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعد
صافدوزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی backstitch

کلمه : backstitch
املای فارسی : بککستیتچ
اشتباه تایپی : ذشزنسفهفزا
عکس backstitch : در گوگل

آیا معنی backstitch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )