برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1710 100 1
شبکه مترجمین ایران

background count

معنی background count در دیکشنری تخصصی

background count
[برق و الکترونیک] شمارش زمینه شمارش مربوط به تابش یوننده ی منابعی غیر از منبع مورد سنجش.

background count را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی background count مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )