برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

back to square one


از اول، ازخان اول، دوباره از سر

معنی کلمه back to square one به انگلیسی

back to square one
• (informal) starting all over again at the beginning of the process
was back to square one
• returned to the starting point, found himself back where he started

back to square one را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد مالكي
روز از نو، روزي از نو
مهشید
سر خونه اول رفتن
صابر
به دلیل شکست یا موفق نشدن در کاری آن را از ابتدا شروع کردن
مهسا
back to the beginning

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی back to square one

کلمه : back to square one
املای فارسی : باک تو اسکوئر اونه
اشتباه تایپی : ذشزن فخ سضعشقث خدث
عکس back to square one : در گوگل

آیا معنی back to square one مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )