برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
back - in - the - saddle
شبکه مترجمین ایران

back in the saddle

back in the saddle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا حیدری
برگشتن به فعالیت عادی

# The chairman is back in the saddle after his heart attack
# Three weeks after the accident he was back in the saddle
# The president is back in the saddle again after being ill for several months

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی back in the saddle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )