برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

back and fill


(کشتی بادبانی) ویراژ دادن، به چپ و راست رفتن

واژه back and fill در جمله های نمونه

1. There's a time when Kobe does really come back and fill that need, " Jackson said. "
[ترجمه ترگمان]جکسون گفت: \" زمانی است که کوبه واقعا برگردد و آن نیاز را پر کند
[ترجمه گوگل]زمانیکه کوب واقعا به عقب برگردد و این نیاز را پر کند، زمان وجود دارد  "
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Those who will not "back and fill", and be on one principle today and upon another tomorrow will be chosen as candidates.
[ترجمه ترگمان]کسانی که \"عقب و پر کردن\" نخواهند بود، امروز و فردا بر روی یک اصل قرار می‌گیرند و فردا به عنوان نامزد انتخاب خواهند شد
[ترجمه گوگل]کسانی که نخواهند و نخواهند بگذارند و امروز در یک اصل باشند و فردا دیگر به عنوان نامزد انتخاب شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You shouldn't back and fill. It's time to make your choice.
[ترجمه ترگمان]تو نباید برگردی و پرش کنی وقتشه که تصمیم خودت رو بگیری
[ترجمه گوگل]شما نباید برگشت و پر کنید زمان انتخاب شماست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. E. g. You shouldn't back and fill . It's time to make your choice.
...

معنی کلمه back and fill به انگلیسی

back and fill
• guide a water vessel through a narrow area by alternately letting the sails catch the wind and preventing the sails from catching the wind (nautical); fluctuate between two actions or decisions; vacillate, hesitate

back and fill را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی back and fill

کلمه : back and fill
املای فارسی : باک اند فیل
اشتباه تایپی : ذشزن شدی بهمم
عکس back and fill : در گوگل

آیا معنی back and fill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )