برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

baby carriage

/ˈbeɪbiˌkærɪʤ/ /ˈbeɪbiˌkærɪʤ/

(امریکا) کالسکه ی بچه، صندلی چرخدار بچه (baby buggy هم می گویند)

بررسی کلمه baby carriage

اسم ( noun )
• : تعریف: a small, four-wheeled carriage used to push a baby around in; perambulator.

واژه baby carriage در جمله های نمونه

1. A charred baby carriage still stood on the altar steps, exactly where it had been found after the massacre.
[ترجمه ترگمان]هنوز یک کالسکه بچه سوخته هنوز روی پلکان محراب قرار داشت، درست همان جایی که بعد از کشتار در آن پیدا شده بود
[ترجمه گوگل]حامل كفش كوچك هنوز روي گنبد قرقره ایستاده بود، دقیقا همان جایی كه بعد از قتل عام پیدا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A baby carriage was overturned, and a heavy rain of black ash descended for a long while afterward.
[ترجمه ترگمان]کالسکه بچه واژگون شد و بارانی سنگین از خاکستر سیاه برای مدتی بعد از آن پایین آمد
[ترجمه گوگل]یک واگن برفی لغو شد و باران سنگین خاکستر سیاه به مدت طولانی فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She walked out of the door pushing the baby carriage in front of her.
[ترجمه ترگمان]از در بیرون رفت و کالسکه بچه را جلو کشید
[ترجمه گوگل]او از درب خارج شد و صندلی بچه را در مقابل او گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mike: You haven't bought a baby carriage yet Maybe I can help.
...

معنی کلمه baby carriage به انگلیسی

baby carriage
• stroller, wheeled carriage for babies
• a baby carriage is the same as a baby buggy; used in american english.

baby carriage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
روروک

مثال :
Michael is crying , put him in the baby carriage
. please

مایکل داره گریه میکنه لطفا بزارش داخل روروک ...

اگه دنبال یادگیری لغات و اصطلاحات بیشتر همراه با مثال هستید لطفا به کانال اینستاگرام من سر بزنید ممنونم 😉
languageyar @

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی baby carriage

کلمه : baby carriage
املای فارسی : بیبی کرریگ
اشتباه تایپی : ذشذغ زشققهشلث
عکس baby carriage : در گوگل

آیا معنی baby carriage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )