برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bystander Intervention

معنی Bystander Intervention در دیکشنری تخصصی

Bystander Intervention
[روانپزشکی] پدیده ی مداخله. این پدیده که

Bystander Intervention را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Bystander Intervention مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )