برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

By comparison


با رضایت همگان (یا طرفین)، در مقایسه، در همسنجی، مقایستا، در مقام مقایسه

واژه By comparison در جمله های نمونه

1. The second half of the game was dull by comparison with the first.
[ترجمه ترگمان]نیمه دوم بازی با مقایسه اولش کسل‌کننده بود
[ترجمه گوگل]نیمه دوم بازی در مقایسه با اولین بار خسته کننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His problems seemed trivial by comparison.
[ترجمه ترگمان]مشکلات او در مقایسه به نظر ناچیز می‌امد
[ترجمه گوگل]مشکلات او به نظر بی معنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This dress is really cheaper by comparison.
[ترجمه ترگمان]این لباس واقعا با مقایسه ارزان‌تر است
[ترجمه گوگل]این لباس نسبتا ارزان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Those places are modern by comparison with Tresillian.
[ترجمه ترگمان]این مکان‌ها در مقایسه با Tresillian مدرن هستند
[ترجمه گوگل]این مکان ها نسبت به تریسیلیان مدرن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

By comparison را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
در عوض، در مقابل
Sanaz
Esed for talking about ways in which two people or things are different
Hamed
قیاس دو چیز یا فرد یا موقعیت متفاوت
نوید نبوی
دو چیز متفاوت و متمایز ( مغایر از هم )
Zeinab cheraghi7
درمقایسه با...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by comparison

کلمه : by comparison
املای فارسی : با‌ کمپریسن
اشتباه تایپی : ذغ زخئحشقهسخد
عکس by comparison : در گوگل

آیا معنی By comparison مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )