برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

By and large

/ˈbaɪəndˈlɑːrdʒ/ /baɪəndlɑːdʒ/

معنی: روی هم رفته، کلا
معانی دیگر: به طور کلی، از هر نظر، کم و بیش

بررسی کلمه By and large

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in general; considering everything; primarily.
مشابه: mostly

- By and large, he is fairly healthy.
[ترجمه س بهبهانی] روی هم رفته او نسبتا سالم است
|
[ترجمه ترگمان] به طور کلی، او نسبتا سالم است
[ترجمه گوگل] به اندازه کافی، او نسبتا سالم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه By and large در جمله های نمونه

1. They were, by and large, a very wealthy, privileged elite.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بزرگ و مرفه بودند و نخبگان ممتاز و ممتاز بودند
[ترجمه گوگل]آنها، به طور کلی، یک نخبگان بسیار ثروتمند و ممتاز بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The North, by and large, has fared better than most regions in avoiding high unemployment figures.
[ترجمه ترگمان]شمال، شمال و بزرگ، از بسیاری از مناطق در اجتناب از آمار بالای بیکاری پیشرفت کرده‌است
[ترجمه گوگل]شمال، به طور عمده، بهتر از بسیاری از مناطق است که از اجتناب از آمار بالا بیکاری برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Charities, by and large, do not pay tax.
[ترجمه ترگمان]خیریه‌های بزرگ و بزرگ مالیات پرداخت نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]خیریه ها، به طور عمده، مالیات پرداخت نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By and large, I enjoyed my time at school.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم از زمانی که در مدرسه بودم لذت می‌بردم
[ترجمه گوگل]به طور کلی، من از وقت خود در مدرسه لذت بردم
...

مترادف By and large

روی هم رفته (قید)
altogether , overall , totally , all-told , by and large , in toto
کلا (قید)
entirely , totally , by and large , en masse , teetotally , hand-and-foot

معنی کلمه By and large به انگلیسی

by and large
• generally, usually

By and large را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azar
خواه ناخواه
Sunflower
در کل، کلا، به طور کل، به طور کلی
اکثرا، در اکثر موارد،

بیشتر،

اساساً

آرش
روی هم رفته
مجید نیک اخلاق
در مجموع، سر جمع
Shirinbahari
کلا. روی هم رفته
میلاد علی پور
در بیشترِ مواقع، در بیشترِ موارد، در بیشترِ اوقات
Ali Rafighi
درکل ، بطور کلی،در اغلب موارد،غالباً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی by and large

کلمه : by and large
املای فارسی : با‌ اند لارگه
اشتباه تایپی : ذغ شدی مشقلث
عکس by and large : در گوگل

آیا معنی By and large مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )