برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

Butcher

/ˈbʊt͡ʃər/ /ˈbʊt͡ʃə/

معنی: سیاف، قصاب، سلاخ، ادم خونریز، قصابی کردن، سلاخی کردن، کشتن
معانی دیگر: گوشت بر و گوشت فروش، ذبح کردن، آدمکش، کشتارگر، کشتار دسته جمعی کردن، قتل عام کردن، (به شمار زیاد یا با وحشی گری) کشتن، زجرکش کردن، کاری را خراب کردن، بد انجام دادن، در هم ریختن، (قدیمی - عامیانه) دستفروش یا اغذیه فروش (در سینما و ورزشگاه و غیره)

بررسی کلمه Butcher

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone in the business of selling meat.

(2) تعریف: someone who prepares animals for sale as meat by killing or dressing them.
مترادف: meatpacker, slaughterer
مشابه: cutter, trimmer

(3) تعریف: someone who has committed many, or extremely vicious, murders.
مترادف: Bluebeard, cutthroat, homicide, killer, murderer
مشابه: destroyer, exterminator, scourge
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: butchers, butchering, butchered
مشتقات: butcherer (n.)
(1) تعریف: to kill or dress in preparation for sale or use as meat.
مترادف: dress, kill, slaughter

(2) تعریف: to murder viciously or indiscriminately.
مترادف: decimate, kill, massacre, murder, slaughter, slay
مشابه: annihilate, brutalize, eradicate, exterminate, ruin, savage

(3) تعریف: to do badly; bungle.
مترادف: botch, bungle, murder, spoil
مشابه: fumble, hack, mar, muddle

- He butchered that paint job.
[ترجمه ترگمان] اون اون رنگ نقاشی رو قصابی کرد
[ترجمه گوگل] او کارش را رنگ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Butcher در جمله های نمونه

1. the butcher carved out the bones
قصاب استخوان‌ها را برید و در آورد.

2. the butcher cleaves the meat with a cleaver
قصاب با ساطور گوشت را شقه می‌کند.

3. the butcher cut a kilogram of meat and gave it to me
قصاب یک کیلو گوشت برید و به من داد.

4. the butcher hacked the carcass in two
قصاب لاشه را دو شقه کرد.

5. the butcher hung the sheep carcass from a hook
قصاب لاشه‌ی گوسفند را به قلاب آویخت.

6. the butcher of aushwitz prison camp
قصاب بازداشتگاه آشویتز

7. the butcher trimmed the fat off the meat
قصاب چربی (یا پیه) گوشت را برید.

8. some farmers butcher their own meat
برخی کشاورزان گوشت مورد نیازشان را خودشان قصابی می‌کنند.

9. there was a butcher shop alongside the theatre
یک مغازه‌ی قصابی مجاور تماشاخانه قرار داشت.

10. i bought a (piece of) roast from the butcher
یک تکه گوشت کبابی از قصاب خریدم.

11. He was as great a butcher as the world has been.
[ترجمه ترگمان]او به اندازه تمام دنیا قصاب بود
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک قصاب بزرگ به عنوان ...

مترادف Butcher

سیاف (اسم)
gunman , butcher , executioner
قصاب (اسم)
butcher , meatman
سلاخ (اسم)
butcher , slaughterer , flayer
ادم خونریز (اسم)
butcher
قصابی کردن (فعل)
butcher
سلاخی کردن (فعل)
slaughter , butcher
کشتن (فعل)
benumb , amortize , destroy , dispatch , administer , administrate , kill , murder , assassinate , mortify , amortise , fordo , extinguish , rat , burke , butcher , smite , knock off , misdo

معنی عبارات مرتبط با Butcher به فارسی

تخته ی زیرساطور (که روی آن گوشت و سبزی خرد می کنند)، تخته ساطوری (butcher-block هم می گویند)
خوک کش، گوشت خوک فروش

معنی کلمه Butcher به انگلیسی

butcher
• meat cutter, meat slaughterer, owner of a meat shop; murderer
• kill, slaughter (an animal); murder indiscriminately
• a butcher is a shopkeeper who sells meat.
• a butcher or a butcher's is a shop where meat is sold.
• to butcher a lot of people means to kill them in a cruel way.
butcher knife
• special large knife used by a butcher for cutting meat
butcher paper
• heavyweight moisture-resistant paper used for wrapping meat; type of wide heavyweight paper produced in a variety of colors (art)
butcher shop
• meat-cutter's shop, place where meat is sold

Butcher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Samane
قصاب
ن م
cut meat into pieces taking out bones and orga
mahgol
به نظر من آدم خونریز کلمه مناسبی نیست واسه butcher
niloo
پاک کردن و خرد کردن گوشت
tinabailari
قصاب 🇺🇿🇺🇿
A butcher sells meat
قصاب گوشت میفروشد
اسی مانکن
گند زدن به (بدلیل سهل انگاری)

That hairdresser really butchered my hair

آرایشگر جدا به موهام گند زد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی butcher

کلمه : butcher
املای فارسی : بوتچر
اشتباه تایپی : ذعفزاثق
عکس butcher : در گوگل

آیا معنی Butcher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )