برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

Burn In, Burn Out

معنی Burn In, Burn Out در دیکشنری تخصصی

Burn In, Burn Out
[سینما] پیدایی تصویر / سفید کردن تصویر

Burn In, Burn Out را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Burn In, Burn Out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )