برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Burger patty

Burger patty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جعفری

A patty or burger is a flattened, usually round, serving of ground meat and/or legumes, grains, vegetables, or meat alternatives

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Burger patty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )