برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bucket factor

معنی Bucket factor در دیکشنری تخصصی

Bucket factor
[زمین شناسی] ضریب صندوقه شرایط عملیاتی که بیانگرکارایی بارگیری است ضریب صندوقه نامیدهمی شود .

Bucket factor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Bucket factor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )