برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Brand recognition

Brand recognition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
شهرت برند
رهگذر
بازشناسی برند
شناخت نام تجاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Brand recognition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )