برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Brand Spend

Brand Spend را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(بازاریابی): یک کمپین تبلیغاتی است که با قرار دادن تبلیغات در سایت های ممتاز به منظور افزایش ارزش یک برند و پیوند این برند با این سایتها در اذهان کاربران طراحی می شود.

https://theonlineadvertisingguide.com/glossary/brand-spend/

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Brand Spend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )