برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Brady bunch

Brady bunch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Neginnk
A large number of children in a family; a large family.
Children in a family who are from previous partnerships of the parents; a family that includes children from previous partnerships of the parents.
:Origin
A reference to the television sitcom The Brady Bunch, which featured the joining of two single-parent families.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Brady bunch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )