برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1403 100 1

Brackish

/ˈbrækɪʃ/ /ˈbrækɪʃ/

معنی: شورمزه، بد مزه
معانی دیگر: شوراب مانند، شوراب سان، تلخاب مانند

بررسی کلمه Brackish

صفت ( adjective )
مشتقات: brackishness (n.)
(1) تعریف: somewhat salty; briny.

(2) تعریف: distasteful; unsavory.

واژه Brackish در جمله های نمونه

1. Brackish waters generally support only a small range of faunas.
[ترجمه ترگمان]آب‌های آلوده به طور کلی تنها از محدوده کوچکی از faunas پشتیبانی می‌کنند
[ترجمه گوگل]آب های ترشحی به طور کلی تنها از طیف کوچکی از فون ها حمایت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These fishes do best in brackish or salt water.
[ترجمه ترگمان]این ماهی‌ها در آب شور یا آب شور بهترین کار را می‌کنند
[ترجمه گوگل]این ماهی ها در آب نمکی یا آب شور بهترین هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Arius are brackish water to marine fish, which means a tank especially for them.
[ترجمه ترگمان]آب شور برای ماهی‌های دریایی آب شور است که به معنی تانک به ویژه برای آن‌ها است
[ترجمه گوگل]آریوس آب شور به ماهی های دریایی است که به معنی مخزن به ویژه برای آنها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It also has a slight preference for brackish water.
[ترجمه ترگمان]آب شور هم چنین اولویت کمی برای آب شور دارد
[ترجمه گوگل]همچنین دارای مقداری برای آب شور است
[ترج ...

مترادف Brackish

شورمزه (صفت)
brackish
بد مزه (صفت)
unsavory , brackish

معنی Brackish در دیکشنری تخصصی

brackish
[عمران و معماری] تلخ و شور
[نساجی] شور- شورمزه - نمکی
[عمران و معماری] آب لب شور - آب شور
[زمین شناسی] آب لب شور یک اصطلاح گنگ برای آبی با درجه شوری حد واسط، بین درجه شوری نرمال آب دریا و درجه شوری نرمال آب شیرین.
[نساجی] آب شور - آب گس
[خاک شناسی] آب لب شور
[آب و خاک] آب لب شور
[نفت] شوراب - رخساره ی شوراب

معنی کلمه Brackish به انگلیسی

brackish
• briny, somewhat salty (of water); unpleasant, distasteful
• brackish water is slightly salty.

Brackish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
شورمزه( دررمورد آب گفته میشود، معمولا آب ناخالص اینطور است)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی brackish
کلمه : brackish
املای فارسی : برککیش
اشتباه تایپی : ذقشزنهسا
عکس brackish : در گوگل

آیا معنی Brackish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )