برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Bounds of legality

Bounds of legality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
الزامات مشروعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Bounds of legality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )