برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Booth Porthole

معنی Booth Porthole در دیکشنری تخصصی

Booth Porthole
[سینما] اتاقک نمایش / باجه / گیشه

Booth Porthole را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Booth Porthole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )