برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

Booster

/ˈbuːstər/ /ˈbuːstə/

معنی: حامی، تقویت کننده، ترقی دهنده، زیاد کننده، تشدید کننده، بالا برنده
معانی دیگر: پشتیبان، جانبدار، (برق) توان افزا، دستگاهی برای کنترل و افزودن ولتاژ، ولت افزا، بوستر، (رادیو و تلویزیون) تقویت کننده ی بین آنتن و دریافتگر، فزون ساز، (پرتابه شناسی) دستگاهی که موشک را به هوا پرتاب می کند و یا بر نیروی پرواز آن می افزاید، (در موشک های چندمرحله ای) هریک از مراحل اولیه ی پرواز موشک یا موتورهای جت که پس از سوختن از آن جدا می شوند

بررسی کلمه Booster

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone or something that boosts.

(2) تعریف: a device for amplifying radio frequency.

(3) تعریف: a segment of a rocket that provides the main source of propulsion during takeoff.

(4) تعریف: a subsequent dose of a vaccine given to supplement and effectuate the original dose.

واژه Booster در جمله های نمونه

1. This win has been a great morale booster.
[ترجمه ترگمان]این برد، تقویت روحیه خوبی بوده‌است
[ترجمه گوگل]این پیروزی یک تقویت کننده روحیه عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mail from home is a great morale booster for our soldiers.
[ترجمه ترگمان]نامه از خانه، تقویت روحیه عالی برای سربازان ماست
[ترجمه گوگل]ایمیل از خانه تقویت کننده روحیه عالی برای سربازان ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can I bring my dog in for his booster injection?
[ترجمه ترگمان]میتونم سگم رو برای تزریق his بیارم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانم سگم را برای تزریق انسولین خودم بیاورم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The home side badly need a confidence booster.
[ترجمه ترگمان]طرف خانه به شدت به تقویت اعتماد به نفس نیاز دارد
[ترجمه گوگل]سمت خانه به شدت نیاز به تقویت کننده اعتماد به نفس دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Booster

حامی (اسم)
supporter , protector , patron , sponsor , actor , advocate , partisan , backer , shield , booster , bulwark , vindicator , partizan
تقویت کننده (اسم)
amplifier , booster , regenerator
ترقی دهنده (اسم)
assistant , booster , promoter
زیاد کننده (اسم)
booster , augmentor
تشدید کننده (اسم)
booster , resonator
بالا برنده (اسم)
booster , elevator

معنی عبارات مرتبط با Booster به فارسی

رجوع شود به: jumper cables
(پزشکی) تلقیح توان افزا (تلقیحی که پس از اتمام یک سلسله تلقیحات برای ازدیاد اثر و ایمنی و غیره انجام می شود)، بوستر، یادآور، فزون ساز

معنی Booster در دیکشنری تخصصی

[سینما] بالا بردن بازو [میکروفن یا جرثقیل دوربین ]
[برق و الکترونیک] افزاینده ؛ تقویت کننده 1. یک تقویت کننده ی آر-اف مستقل بین آنتن و گیرنده ی تلویزیونی به منظور تقویت سیگنالهای ضعیف . 2. یک تقویت کننده ی آر-اف که سیگنال رادیویی مخابراتی یا تلویزیونی دریافت شده را تقویت و بدون تغییر در بسامد حامل با توان بالاتری برای دریافت توسط عموم دوباره پخش می شود.
[ریاضیات] توان افزای، فشار افزای، توان افزا
[معدن] بوستر (آتشباری)
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی کمکی یک تقویت کننده ی صوتی که بین قسمتهای کنترل مخلوط کننده و کنترل حجم صدای اصلی در استدیوی فرمان استفاده می شود. این تقویت کننده ی تلفات مدار مخلوط کننده را جبران می کند. تقویت کننده ی کمکی می تواند ولتاژ خروجی یا ظرفیت جریان دهی تقویت کننده عملیاتی را بدون تغییر قطبیت یا کاهش قابل توجه دقت افزایش دهد.
[معدن] بادبزن تقویتی (تهویه)
[نفت] هواکش کمکی
[نفت] تلمبه خانه ی افزایش فشار
[سینما] تقویت کننده نور
[مهندسی گاز] تلمبه تقویتی ، تلمبه کمکی
[نفت] تلمبه خانه ی افزایش فشار
[برق و الکترونیک] ولتاژ افزاینده ولتاژ اضافی که در گیرنده ی تلویزیونی توسط ترانزیستور میراساز فراهم می شود و برای تولید خروجی جاروب دنده اره ای بزرگتر به قسمتهای خروجی افقی ، نوسانساز افقی، و ترانزیستور خروجی عمودی داده می شود.
...

معنی کلمه Booster به انگلیسی

booster
• voltage amplifier; immunization injection; follower, supporter
• a booster is an extra injection which renews the effectiveness of a previous vaccine injection.
• a booster is also something that makes you feel more confident or cheerful.
booster seat
• special seat designed to be placed on top of an adult chair in order to raise a small child to the level of a table; minimal car seat designed for a small child (used with an adult safety belt)
booster shot
• injection which strengthens immunity to a certain disease
big dumb booster
• rocket which is imprecise and less efficient (such as the "katyusha")
rocket booster
• extra charge that increases the speed of a rocket and increases the range of strike
voltage booster
• electrical device that is used to amplify the voltage strength

Booster را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
motahare
پشتیبان
گلی افجه
طرفدار
اکبر شفقی
توان ساز
FARSHAD
تقویت کننده ، افزایش دهنده
سامان
سرعت بالا میبرد
Siya
ارتقا دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی booster

کلمه : booster
املای فارسی : بوستر
اشتباه تایپی : ذخخسفثق
عکس booster : در گوگل

آیا معنی Booster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )