برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Boom Operator

معنی Boom Operator در دیکشنری تخصصی

[سینما] متصدی میکروفن - متصدی پایه میکروفن - متصدی بوم / متصدی پایه

Boom Operator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Boom Operator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )