برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

Booklet

/ˈbʊklət/ /ˈbʊklɪt/

معنی: رساله، کتابچه، جزوه، دفترچه، کتاب کوچک

بررسی کلمه Booklet

اسم ( noun )
• : تعریف: a small book, usu. with paper covers; pamphlet.
مشابه: brochure, pamphlet

واژه Booklet در جمله های نمونه

1. The booklet contains information on pain relief during labour.
[ترجمه ترگمان]این رساله شامل اطلاعاتی در مورد تسکین درد در حین کار است
[ترجمه گوگل]این جزوه حاوی اطلاعاتی در مورد کاهش درد در هنگام کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The newly published booklet breaks down into three parts.
[ترجمه ترگمان]این رساله به سه بخش تقسیم می‌شود
[ترجمه گوگل]این جزوه به تازگی منتشر شده به سه بخش تقسیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The booklet should be very helpful to parents of disabled children.
[ترجمه ترگمان]این دفترچه باید برای والدین کودکان معلول بسیار مفید باشد
[ترجمه گوگل]این کتابچه باید برای والدین کودکان معلول مفید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The booklet provides all the necessary information about the college.
[ترجمه ترگمان]این رساله همه اطلاعات لازم در مورد کالج را ارایه می‌دهد
[ترجمه گوگل]این جزوه تمام اطلاعات لازم در مورد کالج را فراهم می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف Booklet

رساله (اسم)
precis , abstract , treatise , dissertation , tract , epistle , booklet , act , leaflet , brochure , enchiridion , handbook , rescript , textbook , tractate
کتابچه (اسم)
booklet
جزوه (اسم)
booklet , pamphlet , leaflet , brochure , fascicle
دفترچه (اسم)
booklet
کتاب کوچک (اسم)
booklet , enchiridion

معنی Booklet در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Booklet به انگلیسی

booklet
• little book, pamphlet
• a booklet is a small book with a paper cover that gives you information.

Booklet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
جزوه
Nazi
دفترچه راهنما
🐾 مهدی صباغ
کتابچه
بروشور کوچک تبلیغاتی
جزوه های کوچک آموزشی
کتابهای کوچک راهنما
tinabailari
take this information booklet and study it carefully
این کتابچه اطلاعات را بگیر و آن را با دقت بخوان 👨🏻‍🍳👨🏻‍🍳👨🏻‍🍳
sara
گذرنامه
میلاد علی پور
کتاب راهنما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی booklet

کلمه : booklet
املای فارسی : بوکلت
اشتباه تایپی : ذخخنمثف
عکس booklet : در گوگل

آیا معنی Booklet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )