برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bone up

/boʊn ʌp/ /bəʊn ʌp/

واژه Bone up در جمله های نمونه

1. He's boning up for his finals.
[ترجمه ترگمان]اون داره برای فینال سکس می کنه
[ترجمه گوگل]او برای فینال خود در حال خنثی کردن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I have to bone up on criminal law for a test next week.
[ترجمه Parissa] من باید درس قانون جزا رو خیلی بخونم برای امتحان هفته بعد
|
[ترجمه ترگمان]من باید هفته آینده برای آزمایش به قانون جزا بروم
[ترجمه گوگل]من مجبورم برای یک هفته آزمون یک قانون کیفری بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She had boned up on the city's history before the visit.
[ترجمه ترگمان]قبل از این که بازدید از شهر خارج شود، از تاریخ آن خبر داشت
[ترجمه گوگل]او قبل از این دیدار در تاریخ شهر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She boned up on economics before applying for the job. ...

معنی کلمه Bone up به انگلیسی

bone up
• cram, study hard and fast before an exam
bone up on a subject
• (slang) review with great detail for a short time

Bone up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Parissa
تلاش کردن و درس خواندن زیاد برای امتحان یا مصاحبه شغلی یا غیره
علی جوادی
به معنی مطالعه کردن هستش
Study

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Bone up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )