برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1441 100 1

Bole

/boʊl/ /bəʊl/

معنی: خاک رس، گل رس، گل مختوم
معانی دیگر: تنه ی درخت، خاک رس سرخ فام

بررسی کلمه Bole

اسم ( noun )
• : تعریف: the trunk of a tree.
مشابه: trunk

واژه Bole در جمله های نمونه

1. She sat down and leaned against the bole of the tree, watching him.
[ترجمه ترگمان]نشست و به تنه درخت تکیه داد و تماشایش کرد
[ترجمه گوگل]او نشست و در برابر بلا از درخت، به او نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ellwood stood close to the bole of an apple tree and watched the bar.
[ترجمه ترگمان]Ellwood نزدیک تنه درخت سیب ایستاده بود و بار را تماشا می‌کرد
[ترجمه گوگل]Ellwood نزدیک به بول از یک درخت سیب ایستاد و نوار را تماشا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bole also engages in design and manufacture of automatic spraying systems which used in modern agriculture.
[ترجمه ترگمان]به اول به اول به طراحی و ساخت سیستم‌های اسپری اتوماتیک می‌پردازد که در کشاورزی مدرن استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]بول نیز در طراحی و ساخت سیستم های اسپری اتوماتیک که در کشاورزی مدرن استفاده می شود مشغول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Only after Bole came into the world were there horses able to gallop one thousand li.
[ترجمه ترگمان]فقط بعد از این که به اول به دنیا رسیدیم اسب قاد ...

مترادف Bole

خاک رس (اسم)
argil , clay , bole , pug
گل رس (اسم)
bole
گل مختوم (اسم)
bole

معنی عبارات مرتبط با Bole به فارسی

معنی کلمه Bole به انگلیسی

bole
• any of several varieties of fine earthy clay used as pigments; reddish-brown color (art)
• tree trunk

Bole را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جاوید احمد
تنه درخت
منبع دیکشنری کمبریج

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bole
کلمه : bole
املای فارسی : بل
اشتباه تایپی : ذخمث
عکس bole : در گوگل

آیا معنی Bole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )