برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

Blue Blacking

معنی Blue Blacking در دیکشنری تخصصی

Blue Blacking
[سینما] زمینه آبی

Blue Blacking را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Blue Blacking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )