برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

Blue Backing Self Matteing Process

معنی Blue Backing Self Matteing Process در دیکشنری تخصصی

Blue Backing Self Matteing Process
[سینما] روش نقاب سازی با زمینه آبی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Blue Backing Self Matteing Process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )