برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

Blow over

/ˈbloʊˈoʊvə/ /bləʊˈəʊvə/

معنی: گذشتن، رد شدن
معانی دیگر: 1- (شمع و غیره را) با فوت خاموش کردن، پف کردن 2- فروکش (توفان و غیره)، 1- (در مورد ابر و باران و غیره) برطرف شدن 2- فراموش کردن نوبت کسی، (بدون توجه) رد شدن، طی شدن

بررسی کلمه Blow over

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to subside; let up.
مترادف: abate, let up, subside
مشابه: cease, end, settle down

- Let's wait for the storm to blow over.
[ترجمه ترگمان] صبر می‌کنیم تا طوفان به پایان برسد
[ترجمه گوگل] بیایید صبر کنیم تا طوفان به آن برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Blow over در جمله های نمونه

1. The clouds will soon blow over.
[ترجمه ترگمان]طولی نخواهد کشید که ابرها به زودی منفجر خواهند شد
[ترجمه گوگل]ابرها به زودی ضربه خواهند زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Wait, and it'll all blow over.
[ترجمه ترگمان]صبر کن، همه چی تموم می‌شه
[ترجمه گوگل]صبر کنید، و همه چیز به آن ضربه می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The scandal will soon blow over.
[ترجمه ترگمان]این رسوایی به زودی تمام خواهد شد
[ترجمه گوگل]رسوایی به زودی ضربه خواهد زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They hoped that the disturbances would soon blow over.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها امیدوار بودند که به زودی آشوب به پایان برسد
[ترجمه گوگل]آنها امیدوار بودند که این آشفتگی ها به زودی به پایان برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Dust from the tai ...

مترادف Blow over

گذشتن (فعل)
pass , cross , go , elapse , blow over , bypass , go over
رد شدن (فعل)
pass , blow over , fail , percolate

معنی کلمه Blow over به انگلیسی

blow over
• be forgotten, end

Blow over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عموهادی
آب از آسیاب افتادن
Alizj
فراموش شدن
Shirinbahari
بی اهمیت. فراموش شده. بحث. موافق نبودن. رسوایی
مهدی ملاصادقی
تمام شدن
Farhood
✔️افتادن یا پرت شدن طرفی (توسط وزش باد)، برده شدن (توسط باد و غیره)

1) 1I was almost blown over by the wind
وزش باد تقریبا انداختم/پرتم‌ کرد/بردم/از زمین کندم یا بلندم کرد
2) Several trees were blown over in high winds
ak
مثلا باد برگ را از این رو به آن رو کرد.
آب ها از آسیاب افتادن.
ak
آب ها از آسیاب افتادن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی blow over

کلمه : blow over
املای فارسی : بلوو اور
اشتباه تایپی : ذمخص خرثق
عکس blow over : در گوگل

آیا معنی Blow over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )