برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

Blow Up Dupe Neg

معنی Blow Up Dupe Neg در دیکشنری تخصصی

Blow Up Dupe Neg
[سینما] آگراندیسمان دوپلیکیت نگاتیو

Blow Up Dupe Neg را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Blow Up Dupe Neg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )