برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Blogging

Blogging را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه وحدتی
She is a blogger

Gisoo
مدیریت بلاگ.
بلاگ نویسی.
Dark Light
Blogging refers to writing, photography, and other media that's self-published online. Blogging started as an opportunity for individuals to write diary-style entries, but it has since been incorporated into websites for many businesses.
I have you god
My hubby is blogging

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Blogging مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )