برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

Block caving

معنی Block caving در دیکشنری تخصصی

Block caving
[زمین شناسی] استخراج بلوکی تخریب توده ای، تخریب قطعه ای: یک روش تولید انبوه کم قیمت، در استخراج. که در آن بخش بزرگتر ناحیه کف بلوک کانسنگ، از زیر بریده می شود و ستون های حایل برداشته می شود و کانسنگ بطوری نشست می کند که به سمت پایین فرو می ریزد و تخلیه می گردد. وقتی که بلوک فرو می ریزد و نشست می کند، پوشش نیز از آن پیروی می کند. مترادف: تخریب، استخراج یا روش های تخریبی.
[معدن] روش استخراج تخریب تودهای (معادن زیرزمینی)

Block caving را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali.m
روش تخریب بلوکی در معادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Block caving مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )