برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

Bissextile

/baɪˈsekstɪl/ /bɪˈsekstaɪl/

وابسته به یک روز اضافی (29 فوریه) در سال های کبیسه، وابسته به این روز، کبیسه، کبیسه دار، سال کبیسه

معنی Bissextile در دیکشنری تخصصی

bissextile
[ریاضیات] سال کبیسه

معنی کلمه Bissextile به انگلیسی

bissextile
• pertaining to a leap year
• leap year

Bissextile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
روزی که هر چهار سال یکبار به ماه فوریه افزوده میشود تا دوره سال با گردش خورشیدمطابق شود.(سال کبیسه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bissextile
کلمه : bissextile
املای فارسی : بیسختیل
اشتباه تایپی : ذهسسثطفهمث
عکس bissextile : در گوگل

آیا معنی Bissextile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )