برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bioecology


(دانشی که رابطه ی گیاهان و جانداران با محیط خود را مورد بررسی قرار می دهد) زیست بوم شناسی، رشته ای از محیط شناسی که روابط گیاهان و حیوانات رابا محیط اطراف خود مورد بحکقرار میدهد

معنی Bioecology در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] زیست بوم شناسی شاخه ای از اکولوژی که به روابط بین گیاهان و جانوران، در محیط زیست رایج آنها می پردازد.

معنی کلمه Bioecology به انگلیسی

bioecology
• study of the interaction between animals and plants and their environment

Bioecology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bioecology

کلمه : bioecology
املای فارسی : بیکلگی
اشتباه تایپی : ذهخثزخمخلغ
عکس bioecology : در گوگل

آیا معنی Bioecology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )