برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

Biodiversity

/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːsəti/ /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/

(تنوع گیاهان و جانداران ناحیه یا محیط بخصوصی) زیست چند گونی، گوناگونی زیستی

بررسی کلمه Biodiversity

اسم ( noun )
• : تعریف: the diversity of life forms on earth or part of the earth, including diversity of species, genes, and ecosystems, esp. when regarded as providing the optimal conditions for evolution.

واژه Biodiversity در جمله های نمونه

1. Biodiversity was the buzzword of the Rio Earth Summit.
[ترجمه ترگمان]تنوع زیستی منطقه buzzword در طول اجلاس سران بود
[ترجمه گوگل]تنوع زیستی سخنرانی در نشست سران کشورهای منطقه ریو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The newcomers can pose a threat to biodiversity by altering ecosystems.
[ترجمه ترگمان]تازه‌واردها می‌توانند با تغییر اکوسیستم‌ها تهدیدی برای تنوع زیستی باشند
[ترجمه گوگل]تازه واردان با تغییر اكوسيستم ها می توانند به تنوع زیستی تهدید كنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is a vast untapped genetic and metabolic biodiversity in nature that can also be harnessed.
[ترجمه ترگمان]تنوع زیستی و تنوع زیستی زیادی در طبیعت وجود دارد که می‌تواند مهار شود
[ترجمه گوگل]در طبیعت تنوع زیستی ژنتیکی و متابولیکی زیادی وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Both scientific and commercial biodiversity prospectors should pay fees, as mineral prospectors do.
[ترجمه ترگمان]هم جویندگان علمی و هم جوی ...

معنی Biodiversity در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] تنوع زیستی

معنی کلمه Biodiversity به انگلیسی

biodiversity
• variation in life forms, diversity in ecosystems species or genetic make-up

Biodiversity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
تنوع زیستی
مریم
گونه
مریم
تنوع زیست گیاهی
مریم
تنوع زیست گیاهی
محمدعلی
تنوع زیستی. زیست بوم
Houshang
تنوع زیست محیطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی biodiversity

کلمه : biodiversity
املای فارسی : بیدیورسیتی
اشتباه تایپی : ذهخیهرثقسهفغ
عکس biodiversity : در گوگل

آیا معنی Biodiversity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )