برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1419 100 1

Biochemical rock

معنی Biochemical rock در دیکشنری تخصصی

Biochemical rock
[زمین شناسی] سنگ زیست شیمیایی یک سنگ رسوبی که بطور مستقیم و غیرمستقیم از فرآیندهای شیمیایی و فعالیتهای ارگانیسم های زنده نتیجه می شود مانند کانه های آهن باکتریایی و سنگ آهکهای مشخص.

Biochemical rock را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Biochemical rock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )