برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

Best Boy

معنی Best Boy در دیکشنری تخصصی

[سینما] برقکار [دستیار نورپرداز] - دستیار اول متصدی برق - دستیار متصدی برق - معاون گافر

Best Boy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
بهترين پسر

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Best Boy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )