برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

Bengal

/ˈbeŋɡəl/ /ˌbenˈɡɔːl/

ناحیه ی بنگال (ایالت بنگال در غرب هندوستان و بخش شرقی کشور بنگلادش)

بررسی کلمه Bengal

اسم ( noun )
• : تعریف: a region consisting of the northeastern state of West Bengal in India and the neighboring country of Bangladesh. Bengal was formerly a province of India before India's division into India and Pakistan.

واژه Bengal در جمله های نمونه

1. The use of rose bengal dye was the first attempt at assessing liver function through dye excretion.
[ترجمه ترگمان]استفاده از رنگ bengal rose اولین تلاش برای ارزیابی عملکرد کبد از طریق دفع رنگ بود
[ترجمه گوگل]استفاده از رنگ گل رز بنگال اولین تلاش برای ارزیابی عملکرد کبد از طریق حذف رنگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Bengal Government proved tragically unequal to the task.
[ترجمه ترگمان]دولت بنگال به نحو غم انگیزی در برابر این کار قرار گرفت
[ترجمه گوگل]دولت بنگال به شدت به این وظیفه نابرابر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Bengal Tiger is the most numerous of the races that survive today.
[ترجمه ترگمان]ببر بنگال the numerous است که امروز زنده مانده‌اند
[ترجمه گوگل]ببر بنگال بیشترین تعداد نژادهایی است که امروز زنده می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The unhappy peasantry of Bengal found itself saddled with an impressive panoply of middlemen and parasites.
[ترجمه ترگمان]کشاورزان ناراضی بنگال، خود را با زره کامل واسطه‌ها و انگل‌های زی ...

معنی عبارات مرتبط با Bengal به فارسی

مشعل یا موشک منور یا فشفشه ی نورافشان (که سابقا برای مخابره به کار می رفت)
ایالت بنگال غربی (در هند)

معنی Bengal در دیکشنری تخصصی

[نساجی] ابریشم خام که در ایالت بنگال هند تولید می شود- پارچه ابریشمی نازک
[نساجی] رنگ آبی روشن
[نساجی] پارچه پیراهنی راه راه بنگالی

معنی کلمه Bengal به انگلیسی

bengal
• region in india
• raw silk made in bengal (india); type of fabric woven of silk and hair; type of striped fabric
bengal light
• kind of firework which produces a bright blue colored light
bay of bengal
• arm of the indian ocean

Bengal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bengal
کلمه : bengal
املای فارسی : بنگال
اشتباه تایپی : ذثدلشم
عکس bengal : در گوگل

آیا معنی Bengal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )