برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

Being

/ˈbiːɪŋ/ /ˈbiːɪŋ/

معنی: جوهر، شخصیت، وجود، هستی، موجود زنده، فرتاش، افریده
معانی دیگر: بودن، هستن، هستومند، کمال، موجود، جاندار، چون، (وجه وصفی معلوم فعل: to be)، زمان حال فعل be to، مخلوق

بررسی کلمه Being

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or fact of living or existing.
مترادف: actuality, entity, existence, life
متضاد: nonbeing
مشابه: animateness, fact, living, presence, reality, subsistence

(2) تعریف: any living creature.
مترادف: creature
مشابه: animal, beast, earthling, human, individual, life, man, mortal, person, soul, the living

(3) تعریف: essential or fundamental character; whole self.
مترادف: core, nature, soul, spirit
مشابه: essence, psyche, quiddity, substance

واژه Being در جمله های نمونه

1. being a housewife with five children is not an easy task
خانه‌داری با پنج‌تا بچه کار آسانی نیست.

2. being a travelling salesman has allowed him to pamper his wanderlust
فروشنده‌ی سیار بودن به او اجازه داده است که سفر دوستی خود را اقناع کند.

3. being able to speak spanish smoothed my path
توانایی صحبت کردن به زبان اسپانیایی راه مرا هموار کرد.

4. being accused of murder added to his infamy
اتهام به قتل او را رسواتر کرد.

5. being and non-being
بود و نبود

6. being bitchy was one of kokab's failings
پرمدعایی یکی از نکات ضعف کوکب بود.

7. being in the country made a refreshing change
بودن در ییلاق تنوع دلپذیری بود.

8. being late got him in a jam with his boss
تاخیر ورود،او را با رئیسش دچار درگیری کرد.

9. being thankful for your blessings will increase your blessings
شکر نعمت،نعمتت افزون کند

10. being tired, i went to bed
چون خسته بودم به بستر رفتم.

11. being with sherry is heavenly bliss
بودن با شری موهبت آسمانی است.

12. being as (or that)
...

مترادف Being

جوهر (اسم)
heart , matter , substance , acid , ink , quintessence , being , juice , marrow , quiddity
شخصیت (اسم)
identity , character , being , self , amour-propre , self-esteem , personality , personage , individuality , individuation , selfhood , selfdom
وجود (اسم)
quality , being , person , personality , essence , existence , entity , gink , individuation
هستی (اسم)
being , reality , objectivity , essence , existence
موجود زنده (اسم)
being , wight
فرتاش (اسم)
being
افریده (اسم)
being , creature

معنی عبارات مرتبط با Being به فارسی

(عامیانه) زیرا، چون
1- نان آور خانواده بودن 2- موفق شدن، به وجود آوردن
به وجود آمدن
فعلا، حالا، موقتا
وضع بد، بی رونقی، بدبختی، بدی، ناهنجاری
خداوند تعالی، خداوند گار، ایزد متعال
خیر، سعادت، خوشی، رفاه، بهزیستی، سلامت، اسایش

معنی کلمه Being به انگلیسی

being
• existence; entity; creature
being a native born israeli
• having been born and raised in israel
being abandoned
• being deserted, being forsaken, being rejected
being absorbed
• being assimilated, being incorporated, being soaked up
being acquired
• obtainment, being procured, being purchased
being alone with
• isolating oneself with, be solitary with
being annexed
• being joined to something larger, being attached
being anointed
• consecration, sanctification, being smeared with oil or any liquid
being apolitical
• not interested in politics or political issues
being arrested
• being jailed, thrown into jail, turning into a convict, being convicted
being asked
• being called upon, being requested, being sought after, being required, being invited
being assimilated
• being incorporated, being absorbed, being learned, adjusting, blending in
being at a loss
• being confused, being perplexed
being attached
• being joined, being connected; being enamored; being married or engaged
being attacked
• under attack
being blessed with
• being fortunate enough to have, endowed with
being blocked
• being impeded, obstruction, being clogged, being thwarted
...

Being را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MARYAM
I LIKE BEING A PILOT VERY MUCH
محمدرضا ایوبی صانع
begin by being still : همچنان هر موجودی ذیل وجود [او جل و علا] است
na
شدن
یزدان
بودن
فرزاد ک پ
اسم:
existence.وجود داشتن.
"the railway brought many towns into being""راه آهن بسیاری از شهرها را به وجود آورد"

being alive; living.زنده بودن؛ زندگي كردن.
"holism promotes a unified way of being"

the nature or essence of a person.طبیعت یا ماهیت یک شخص.
"sometimes one aspect of our being has been developed at the expense of the others"
"گاهی اوقات یک جنبه از وجود ما به هزینه دیگران توسعه یافته است"

a real or imaginary living creature or entity, especially an intelligent one.موجود زنده واقعی یا تخیلی، به ویژه یک هوشمند.
"alien beings""موجودات بیگانه"

فعل:
present participle of be.
امیرقاسم قندی
زمان حال فعل be to، مخلوق، شخصیت یک فرد.
Noramiss
باشنده
Iraj1986
شخصیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی being

کلمه : being
املای فارسی : بینگ
اشتباه تایپی : ذثهدل
عکس being : در گوگل

آیا معنی Being مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )