برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1433 100 1

Beijing

/ˌbeˈʒɪŋ/ /ˌbeiˈdʒɪŋ/

شهر پکن، خان بالیغ، بژینگ (پایتخت کشور چین)

بررسی کلمه Beijing

اسم ( noun )
• : تعریف: the capital of China; Peking.

واژه Beijing در جمله های نمونه

1. He is the mayor of Beijing.
[ترجمه ترگمان]او شهردار پکن است
[ترجمه گوگل]او شهردار پکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Look up the trains to Beijing in the timetable.
[ترجمه ترگمان]قطارها را در برنامه زمانی به پکن نگاه کنید
[ترجمه گوگل]نگاهی به قطارها در پیمایش در پکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He lives in the suburb of Beijing and works in the city.
[ترجمه ترگمان]او در حومه پکن زندگی می‌کند و در شهر کار می‌کند
[ترجمه گوگل]او در حومه پکن زندگی می کند و در شهر کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beijing is the capital of China.
[ترجمه ترگمان]پکن پایتخت چین است
[ترجمه گوگل]پکن پایتخت چین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Our train pulled into Beijing Station on time.
...

معنی کلمه Beijing به انگلیسی

beijing
• capital city of china (also peking)
• see peking.

Beijing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل
شهر پکن
Helena
شهر پکن (پایتخت کشور چین)
Sama
شهر پکن پایتخت چین
پایتخت کشور چین (پکن )
shiva_sisi‌
پآیـتخـت چیـن ، پـکـن

the capital of China ، Peking.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beijing
کلمه : beijing
املای فارسی : بیجینگ
اشتباه تایپی : ذثهتهدل
عکس beijing : در گوگل

آیا معنی Beijing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )