برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

Behavioral Rehearsal

معنی Behavioral Rehearsal در دیکشنری تخصصی

Behavioral Rehearsal
[روانپزشکی] تمرین رفتاری. تکنیک درمان رفتاری که از طریق آن درمانجو در شرایط درمانی رفتار تازه یا عمل سختی از تمرین و اجرا می کند درمانگر غالباً مدل رفتار می شود و درمانجو را در چگونگی انجام مناسب آن راهنمایی می کند.

Behavioral Rehearsal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Behavioral Rehearsal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )