برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Beaded quill earrings

Beaded quill earrings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
گوشواره های مهره ای ساخته شده از پر یا ساقه پر!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Beaded quill earrings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )