برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

Beach concentrate

معنی Beach concentrate در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کنسانتره دریا کناری تجمع طبیعی ماسه ساحلی ساخته شده از کانی های سنگین، که بطور انتخابی (بوسیله امواج، جریان ها یا عمل امواج غلتان) از ماسه های ساحلی عادی که در آن کانی ها قبلاً و بطور اولیه به عنوان کانی های اصلی وجود داشته اند، متمرکز می شود. خصوصاً یک پلاسر ساحلی beach placer

Beach concentrate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی Beach concentrate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )