برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Be - at - somebody's - beck - and - call
شبکه مترجمین ایران

Be at somebody's beck and call

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
پادویی برای کسی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Be at somebody's beck and call مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )