برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bathymetric


معنی: مربوط باندازه گیری عمق، مربوط به دریای عمیق، وابسته به ژرفاسنجی

واژه Bathymetric در جمله های نمونه

1. Bathymetric maps from 1958 to 2005 and hydrographic and sediment data are used to analyze the form and revolution of Ruifengsha Spit.
[ترجمه ترگمان]نقشه‌های bathymetric از ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۵ و داده‌های رسوب و رسوب برای تجزیه و تحلیل شکل و انقلاب آب دهان مورد استفاده قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]نقشه های بتمتری از سال 1958 تا سال 2005 و داده های هیدروگرافی و رسوب برای تحلیل شکل و انقلاب Ruifengsha Spit مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bathymetric (or sea floor terrain) data is often collected from boats using sonar to take measurements of the sea floor, " she added.
[ترجمه ترگمان]او افزود: \" داده‌های زمینی (یا زمینی زمینی)اغلب از قایق با استفاده از ردیاب صوتی برای اندازه‌گیری کف دریا جمع‌آوری می‌شوند \"
[ترجمه گوگل]او اضافه کرد که داده های بیتمتریک (یا زمین سطح دریا) اغلب از قایق ها با استفاده از سونار برای اندازه گیری سطح دریا جمع آوری می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Laser sounder bathymetric system is of great importance to be capable of charting coastal bathymetry rapidly and cheaply.
[ترجمه ترگمان]سیستم بهتر sounder Laser از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌تواند به سرعت و با قیمت ارزان bathymetry های ساحلی را ترسیم کند
[ترجمه گوگل]سیستم سنجنده لیزر اهمیت زیادی دارد تا بتواند به سرعت ...

مترادف Bathymetric

مربوط باندازه گیری عمق (صفت)
bathymetric
مربوط به دریای عمیق (صفت)
bathymetric
وابسته به ژرفاسنجی (صفت)
bathymetric

معنی Bathymetric در دیکشنری تخصصی

Bathymetric
[زمین شناسی] نقشه ژرف نما نقشه ای حجمی از آب ،بدون کنتورهای عمق (که ایزوباس نامیده می شوند) است.
[زمین شناسی] نمودار ژرفاسنجی، نقشه ژرفاسنجی یک نقشه توپوگرافی از کف یک توده آب (مانند کف دریا)، با اعماق نشان دهنده بوسیله خط ترازها، که در فواصل منظم از هم کشیده شده اند.
[نفت] نقشه ژرفا سنجی
[زمین شناسی] نقشهای نشان دهنده شکل توده آب یا مخزن با استفاده از منحنیهایisobaths
[نفت] بررسی ژرفا سنجی
[زمین شناسی] نقشه توپوگرافی بستر دریا

Bathymetric را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bathymetric

کلمه : Bathymetric
املای فارسی : بتهیمتریک
اشتباه تایپی : ذشفاغئثفقهز
عکس Bathymetric : در گوگل

آیا معنی Bathymetric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )