برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1563 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bathymetric chart

معنی Bathymetric chart در دیکشنری تخصصی

Bathymetric chart
[زمین شناسی] نمودار ژرفاسنجی، نقشه ژرفاسنجی یک نقشه توپوگرافی از کف یک توده آب (مانند کف دریا)، با اعماق نشان دهنده بوسیله خط ترازها، که در فواصل منظم از هم کشیده شده اند.
[نفت] نقشه ژرفا سنجی

Bathymetric chart را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Bathymetric chart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )