برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1472 100 1

Barge

/ˈbɑːrdʒ/ /bɑːdʒ/

معنی: دوبه، کرجی، با قایق حمل کردن
معانی دیگر: قایق ته پهن، کلک، طراد، کشتی بزرگ تفریحی، (با طراد) حمل کردن، (وارد یا خارج محلی شدن) با بی ادبی، سرزده و گستاخ وار آمدن یا رفتن، تنه زدن به، هل دادن، خوردن به (با into)، (نیروی دریایی امریکا) ناوچه ی ویژه ی افسر ارشد (از سروان بالاتر)، (خودمانی) قایق قراضه، آهسته و به طور بی قواره حرکت کردن، سرزده وارد شدن

بررسی کلمه Barge

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large, long, flat-bottomed boat that is used for carrying freight.

- The slow-moving barge, towed by two tugboats, was carrying coal up the river.
[ترجمه ترگمان] قایق آهسته حرکت که توسط دو tugboats یدک کشیده شده‌بود، زغال‌سنگ را حمل می‌کرد
[ترجمه گوگل] بارج آهسته حرکت می کند، که توسط دو قایق قایقرانی حمل می شود، حمل زغال سنگ به رودخانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a large boat used in state ceremonies.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: barges, barging, barged
• : تعریف: to transport in a flat-bottomed boat that is pushed or towed.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: barge in
• : تعریف: to move clumsily, with a tendency to bump into things.

واژه Barge در جمله های نمونه

1. barge traffic on karoon
رفت و آمد طرادها در رود کارون

2. the barge cleared the bridge
کشتی از (زیر) پل رد شد.

3. the barge cleopatra sat on was of beaten gold
کرجی که کلئوپاترا بر آن سوار بود از طلای مزین ساخته شده بود.

4. a dumb barge
کرجی از راه افتاده

5. i hope next time he will have enough civility not to barge in before knocking
امیدوارم بار دیگر آنقدر ادب داشته باشد که در نزده داخل نشود.

6. A barge was about a hundred yards away, waiting to return seaward.
[ترجمه ترگمان]یک قایق در حدود یک صد یارد آن طرف‌تر بود و منتظر بازگشت به طرف دریا بود
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I'm sorry to barge in like this, but I have a problem I hope you can solve.
[ترجمه ترگمان]متاسفم که سرزده مزاحم شدم، اما یک مشکل دارم که امیدوارم بتونی حل کنی
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف Barge

دوبه (اسم)
barge , lighterage
کرجی (اسم)
boat , barge , carvel , hoy , bark , barque , barquentine
با قایق حمل کردن (فعل)
barge

معنی عبارات مرتبط با Barge به فارسی

(معماری - خانه های چوبی) هر یک از دو تیری که به شکل هشت (8) در لبه ی خارجی سایبان بام های شیروانی قرار می گیرند
(معماری - خانه های چوبی) سایبان که چند سانتیمتر از بام شیروانی (به شکل: 8) بیرون زده است
کرجی بی بادبان یابی موتور

معنی Barge در دیکشنری تخصصی

Barge
[حسابداری] دوبه
[عمران و معماری] بارکش شناور - کرجی
[نفت] دوبه
[نفت] دوبه ی اتصال لوله در زیر آب
[نفت] سنگ بی ثمر - دوبه ی لوله خاک کنی
[نفت] دوبه ی رابط
[نفت] دوبه ی جرثقیل دار
[نفت] دو به ی غواصی
[نفت] واحد حفاری جک سرخود
[نفت] دوبه ی لوله گذاری
[نفت] دوبه ی حفاری سیار
[نفت] دوبه ی لوله کش
[نفت] کلک
[نفت] دوبه ی حفاری زیر آب رو

معنی کلمه Barge به انگلیسی

barge
• flat-bottomed freight boat
• transport freight in a barge
• if you barge into a place or person, you rush into it or push past them in a rude or rough way.
• a barge is a boat with a flat bottom, used for carrying heavy loads.
• if you barge in, you rudely interrupt what someone else is doing or saying; an informal expression.
barge in
• intrude, burst in, interrupt rudely
barge into
• (informal) enter uninvited (e.g., "he wasn't invited so he barged into the party"); rudely break into a conversation, interrupt, cut in (e.g., "my sister-in-law always barges into the conversation when i speak with my mother-in-law")
barge pole
• long rod used to manually propel or guide a barge
• if you say that you wouldn't touch someone or something with a barge pole, you mean that you do not want to have anything to do with them because they are untrustworthy or unreliable; an informal expression.

Barge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

التن قاسمپور
قایق ته پهن،کشتی بزرگ برای حمل بار یا کانتینر های بزرگ
amir
سرزده وارد شدن
رضا
امیر آقا اون barge in هست!
barge یعنی قایق باری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی barge
کلمه : Barge
املای فارسی : برگه
اشتباه تایپی : ذشقلث
عکس Barge : در گوگل

آیا معنی Barge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران