برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ball bearing

/ˈbɒlˈberɪŋ/ /bɔːlˈbeərɪŋ/

بلبرینگ، یاتاقان ساچمه ای، کاسه ساچمه، گردونگر، چر  فلزی که روی ساچمه های فلزی کوچکی باسانی میلغزد

بررسی کلمه Ball bearing

اسم ( noun )
(1) تعریف: a bearing composed of a track containing freely rolling metal balls, against which or within which a shaft or other part can rotate without friction.

(2) تعریف: a ball made for such a bearing.

واژه Ball bearing در جمله های نمونه

1. You'll have to put some grease on those ball bearings.
[ترجمه ترگمان]باید روی اون ball روغن بزنی
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They were rolling it on rusty ball bearings.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها روی bearings زنگ‌زده چرخ می‌زدند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many machines use ball bearings to reduce friction.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از ماشین‌ها از یاتاقان استفاده می‌کنند تا اصطکاک را کاهش دهند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The football's got ball bearings in it.
[ترجمه ترگمان]توپ فوتبال در آن قرار دارد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با Ball bearing به فارسی

بلبرینگ گوشه دار

معنی Ball bearing در دیکشنری تخصصی

Ball bearing
[خودرو] یاتاقان ساچمه ای
[عمران و معماری] یاتاقان ساچمه ای - کاسه ساچمه - بلبرینگ
[مهندسی گاز] یاتاقان ساچمه ای
[نساجی] بلبرینگ ( یاتاقان ساچمه ای بدون اصطکاک )
[خودرو] گریس خور یاتاقان توپی پمپ آب
[خودرو] حلقه فنری یاتاقان توپی ؛ خار فنری یاتاقان توپی
[خودرو] چرخک (قرقره) یاتاقان توپی
[خودرو] حلقه نگهدارنده یاتاقان توپی
[خودرو] کاسه یاتاقان توپی چرخ
[مهندسی گاز] روغن یاتاقان

معنی کلمه Ball bearing به انگلیسی

ball bearing
• small metal ball which is used in pivoting devices
• ball bearings are small metal balls used to make the moving parts of a machine run smoothly.

Ball bearing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
بلبرینگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ball bearing

کلمه : Ball bearing
املای فارسی : بال بیرینگ
اشتباه تایپی : ذشمم ذثشقهدل
عکس Ball bearing : در گوگل

آیا معنی Ball bearing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )