برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Baby formula

Baby formula را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
شیرخشک
پودر شیرِ خشک شده که به نوزادان داده می شود.
Baby milk
Infant milk
Milk powder

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Baby formula مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )