برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

B display


الکترونیک : ارائه ب

معنی B display در دیکشنری تخصصی

B display
[برق و الکترونیک] نمایشگر « بی» صفحه ی نمایش راداری مستطیل شکل که در آ« هدفها به صورت نقاط روشن ظاهر می شوندو سمت هدف با مختص افقی و فاصله ی آن با مختص عمودی نشان داده می شود .

B display را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی b display

کلمه : B display
املای فارسی : ب دیسپلی
اشتباه تایپی : ذ یهسحمشغ
عکس B display : در گوگل

آیا معنی B display مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )