برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1515 100 1
شبکه مترجمین ایران

B H curve; magnetization curve

معنی B H curve; magnetization curve در دیکشنری تخصصی

B H curve; magnetization curve
[برق و الکترونیک] منحنی بی- اچ ؛ منحنی مغناطیس منحنی مشخصه ای که رابطه ی بین القای مغناطیسی بی و میدان مغناطیس کننده اچ را در یک ماده ی مغناطیسی نشان می دهد. این منحنی چگونگی تغییرات تراوایی مغناطیسی یک ماده را با چگالی شار مشخص می کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی B H curve; magnetization curve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )